a

Disclaimer

Deze website van Niek Jansen Mode B.V. met de handelsnaam www.kledingadviesopmaat.nl, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet.

Niek Jansen Mode behoudt zich onder meer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/ of wijzigingen aan te brengen aan deze website.
Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Niek Jansen Mode niet verveelvoudigd of, openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook.

Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht Niek Jansen Mode zich niet aansprakelijk.

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door Niek Jansen Mode.